Go to Top

Automatyka bram i drzwi

Automatyka bram i drzwi

Pneumatyczne systemy sterowania klapami dymowymi

W problematyce systemów napędowych klap dymowych forsuje się pogląd, że pneumatyka jest przestarzała. Przylepia jej się miano prymitywnego systemu, który nie nadąża za wymaganiami i wygodą użytkownika. Takie zarzuty są tendencyjne i niosą ślady nieznajomości tematu. Wbrew utartym opiniom pneumatyczne systemy sterowania oddymianiem nie ustępują funkcjonalnością systemom elektrycznym. Pneumatyka to nie prymitywne, ale proste systemy. Prostota konstrukcji i jej przewidywalność są ich niezaprzeczalnym atutem. Im prostszy napęd, tym mniejsze prawdopodobieństwo …Read More

Stan normalizacji w zakresie drzwi z automatycznym napędem

Budynki użyteczności publicznej (biurowce, markety, banki, dworce itp.) oraz zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.) są zazwyczaj wyposażone w drzwi z napędem, który automatycznie otwiera i zamyka skrzydło lub skrzydła drzwiowe. Ruch pieszy w tych obiektach jest bardzo duży, istotnym więc zagadnieniem jest zastosowanie drzwi z właściwym napędem. Wybór rodzaju drzwi i napędu zależy od wielu kryteriów. Jako szczególnie ważne czynniki wymienić można: wywieraną siłę, częstotliwość otwierania i zamykania, …Read More

Drzwi automatyczne a wyjście ewakuacyjne – wymagania dla bezpieczeństwa pożarowego

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić centra handlowe, banki, hotele, terminale lotnicze czy budynki biurowe i obiekty służby zdrowia bez drzwi automatycznych, usprawniających komunikację i nie stanowiących bariery dla niepełnosprawnych. Tradycyjne drzwi mające klamkę i otwierane przez wchodzącego, są stosowane już tylko w małych lokalach. Wszędzie tam, gdzie w ciągu minuty może wchodzić lub wychodzić nawet kilkadziesiąt osób, nowoczesna architektura wymusza stosowanie systemów drzwi automatycznych. Ważne jest przy tym, aby spełniały one …Read More

Drzwi automatyczne i samozamykacze, a wymagania ochrony przeciwpożarowej

Wejścia do budynków i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi są zazwyczaj wyposażone w drzwi, spełniające różnorakie zadania. Będąc w pozycji zamkniętej, chronią przed nieuprawnionym wejściem lub nadmiernym dopływem chłodnego powietrza oraz mogą stanowić przegrodę ogniową, natomiast w pozycji otwartej umożliwiają komunikację, a w razie konieczności szybkie opuszczenie obiektu. Otwieranie i zamykanie drzwi może odbywać się ręcznie lub w sposób automatyczny, przy pomocy napędów ze sterowaniem albo zamykaczy z regulacją przebiegu zamykania (zwanych popularnie samozamykaczami). Przepisy z zakresu …Read More