);
Go to Top

Systemy przeciwpożarowe

Systemy przeciwpożarowe

Montaż drzwi przeciwpożarowych

Drzwi przeciwpożarowe są przeznaczone do zamykania otworów w przegrodach budowlanych stanowiących jednocześnie przegrodę ogniową. W położeniu zamkniętym powinny zapewniać uzyskanie deklarowanej skuteczności działania w zakresie odporności ogniowej. Duży, a często wręcz decydujący wpływ na tą skuteczność ma sposób montażu drzwi przeciwpożarowych.  Ogólna charakterystyka drzwi przeciwpożarowych Drzwiami przeciwpożarowymi określamy zespół drzwiowy składający się z ościeżnicy i skrzydła/skrzydeł, przewidziany do zapewnienia odporności ogniowej, w przypadku stosowania do zamknięcia stałych otworów w elementach …Read More

Kurtyny dymowe – bezpieczeństwo którego nie widać

We współczesnych budynkach użyteczności publicznej wiele elementów architektonicznych, których wygląd jest dość niepozorny, pełni bardzo ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa jego użytkowników. Przykładem tego są choćby szklane kurtyny dymowe, które dla „zwykłego” obserwatora kojarzyć się mogą z funkcją dekoracyjną. Jednakże ich zadaniem jest magazynowanie oraz ukierunkowanie dymu powstałego na skutek pożaru do odpowiednich stref technicznych. Do bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach użyteczności publicznej z roku na rok przykłada się coraz większą …Read More

W służbie bezpieczeństwa, czyli nowoczesne rozwiązania przeciwpożarowe

Pożar jest bardzo poważnym zagrożeniem, nierzadko niosącym ze sobą cierpienie ludzkie i straty finansowe. Aby skutki jego oddziaływania były jak najmniejsze, dobrze zawczasu zabezpieczyć obiekty budowlane rozwiązaniami technicznymi, wpływającymi na poprawę bezpieczeństwa pożarowego. Temu właśnie dedykowane są systemy oddymiania oraz systemy sygnalizacji pożaru, dostępne w ofercie D+H Polska. Zwykle przez długi okres czasu milczące, jednak w sytuacji zagrożenia to one odgrywają kluczową rolę w ratowaniu życia ludzkiego.    Okienny system …Read More

Zestawienie norm przeciwpożarowych w budownictwie

PKN-CEN/TS 15447:2007 (U) – Mounting and fixing in reaction to fire tests under the Construction Products Directive PN-EN 81-73:2006 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych — Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru PN-EN 357:2005 (U) – Szkło w budownictwie — Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych — Klasyfikacja ognioodporności PN-EN 1363-1:2001 – Badania odporności ogniowej — Część …Read More

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i ochrona przeciwpożarowa stanowi niezwykle istotny element dla każdego rodzaju budownictwa. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań przeciwogniowych musi zostać omówione i zaplanowane już na etapie projektowym, w momencie gdy zapadają decyzje dotyczące wyglądu bryły budynku, jego podziału na pomieszczenia oraz jakie materiały zostaną wykorzystane. Wysoka klasa zabezpieczeń gwarantuje właściwy poziom bezpieczeństwa dla osób, które z danego budynku będą korzystać. Rodzaje zabezpieczeń PPOŻ Podstawowy podział dzieli zabezpieczenia przeciwogniowe na dwie grupy: …Read More

Nowe reguły w ochronie przeciwpożarowej

Norma PN-EN 12101-2:2003 wchodzi w tryb obowiązkowego stosowania i znakowania CE. W Polsce odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie powinien jeszcze wydać Minister Budownictwa. PN-EN 12101-2:2003 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: Wymagania dotyczące klap dymowych (zastępująca PN-B-02877-2:1998) jest jedną z dziesięciu części normy PN-EN 12101. Norma PN-EN 12101-2:2003 Zakresem normy są objęte wymagania i metody badań klap dymowych, które są przeznaczone do instalowania jako element grawitacyjnego systemu odprowadzania …Read More

Ognioochronne przeszklenia bezramowe

Coraz częściej budynki biurowe, a niekiedy też użyteczności publicznej buduje się z założeniem, że poszczególne kondygnacje będą dopiero później dzielone na pomieszczenia. Każdy najemca może na swojej przestrzeni zorganizować pokoje czy stanowiska dla pracowników zgodnie z własnymi potrzebami. Najłatwiejszym sposobem podzielenia przestrzeni są tzw. lekkie ścianki działowe, w których metalowy szkielet jest z dwóch stron zakryty płytami gipsowo-kartonowymi. Jednak takie konstrukcje uniemożliwiają dotarcie światła dziennego do miejsc położonych dalej od ścian zewnętrznych budynku i znajdujących się w nich …Read More

Szkło laminowane – 10 najważniejszych zalet!

W szklanych wyrobach stanowiących wyposażenie wnętrz, jak również występujących w architektonicznych konstrukcjach, stosowane jest szkło laminowane – przynosi to wiele korzyści, do których możemy zaliczyć: Bezpieczeństwo Zwykłe szkło okienne jest kruche, a przy zbiciu rozpada się na ostre kawałki, które mogą spowodować poważne, a czasami nawet śmiertelne obrażenia. Główną zaletą szkła laminowanego jest jego zwiększona wytrzymałość i odporność na uderzenia. Folie łączące tafle szkła absorbują energię uderzenia i zwiększają trwałość …Read More

Zagadnienia stosowania samozamykaczy, szczególnie w drzwiach ppoż.

Niezwykle pożytecznym urządzeniem, stanowiącym istotne wyposażenie drzwi, jest samozamykacz. Jego rolą jest spowodowanie, aby skrzydło drzwiowe znalazło się pozycji, w której zapadka zamontowanego w nim zamka wpuszczanego (najczęściej zapadkowo -zasuwkowego) zostaje umieszczona w otworze zaczepowym ościeżnicy. Drzwi muszą zamknąć się skutecznie, tj. na zapadkę zamka. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza z punktu widzenia spełnienia podstawowych parametrów techniczno- użytkowych stawianych drzwiom, w tym głównie drzwiom przeciwpożarowym. W przypadku drzwi przeciwpożarowych niezbędne …Read More