Go to Top

Systemy sygnalizacji pożarowej

systemy sygnalizacji pożarowej

Systemy sygnalizacji pożarowej – w dzisiejszych czasach systemy sygnalizujące pożar postrzega się jako oczywisty i nieodłączny element większości budynków. Są one niezwykle dyskretne, składa się na nie system odpowiednich czujników, połączonych odpowiednim oprogramowaniem, które w razie rozpoznania sytuacji zagrożenia dla przebywających w placówce ludzi odpowiednio wcześnie może wszcząć alarm i rozpocząć procedurę ewakuacji. Szybkie wykrycie pożaru jest możliwe najczęściej jedynie poprzez odpowiednie systemy, gdyż może się zdarzyć, że ogień rozpocznie się w pomieszczeniu, w którym w danej chwili nikt nie przebywa, wiec jego stopniowy postęp może umknąć ludzkiemu oku, a gdy już zostanie zauważony na skuteczną ewakuację może być za późno.

Co to są Systemy Sygnalizacji Pożarowej?

SSP czyli system sygnalizacji pożaru lub system sygnalizacji pożarowej, używa się również nazewnictwa : system alarmu pożarowego lub sygnalizacja alarmowa pożarowa (SAP).  Jest to zespół sprzężonych ze sobą elementów, które w połączeniu tworzą określoną instalację, odpowiednio skonfigurowaną w celu wykrywania pożaru, automatycznego zawiadamiania straży pożarnej, inicjowania alarmu lub nawet rozpoczynać działania i procedury, których celem jest zmniejszenie skutków pożaru. Głównym celem jaki przyświecał tworzeniu SSP było umożliwienie szybkiego oraz bezbłędnego wykrycia pożaru, zanim ogień i płomienie osiągną rozmiar, który jest trudny do opanowania. Zaletą szybkiego wykrycia miejsca rozpoczęcia się pożaru jest możliwość przeprowadzenia skutecznej i szybkiej ewakuacji zgromadzonych w budynku ludzi oraz uratowania zgromadzonych w nim dóbr.

Systemy sygnalizacji pożarowej a inne systemy w budynkach

Należy pamiętać iż system sygnalizacji pożaru stanowi jedną z podstawowych platform bezpieczeństwa dla ludzi przebywających w danym budynku. Za jego główny cel uważa się ochronę życia oraz zdrowia człowieka oraz ochranianie dóbr, które zostały w danej lokalizacji zgromadzone. Z tej przyczyny nie może on zostać zintegrowany na płaszczyźnie sprzętowej czy mediów komunikacyjnych z innymi funkcjonującymi systemami. Za jedyną dopuszczalną opcję integrowania dopuszcza się połączenie go z innymi systemami bezpieczeństwa na poziomie oprogramowania.

W jakich budynkach instaluje się systemy sygnalizacji pożarowej?

Rozpocząć należy od tego, że są to systemy, które muszą w pewien indywidualny sposób zostać odpowiednio dopasowane dla potrzeb konkretnego budynku. Firmy zajmujące się sprzedażą takich systemów, oferują jednocześnie najczęściej profesjonalne ich dopasowanie poprzez przeprowadzeni wizji lokalnej lub prace już na etapie projektowania budynku, określenie ewentualnych zagrożeń i odpowiednie dostosowanie najbardziej optymalnych rozwiązań. Natomiast odpowiadając na postawione powyżej pytanie. Systemy sygnalizacji pożaru można montować w budynkach każdego typu : biurowcach, magazynach, powierzchniach handlowych, budynkach mieszkalnych czy też halach magazynowych. Wszędzie gdzie ich wykorzystanie może zmniejszyć zagrożenie utratą zdrowia lub życia na skutek niekontrolowanego pożaru lub doprowadzić do zniszczenia cennych dóbr materialnych.

Gdzie prawo wymaga zainstalowania systemów przeciwpożarowych?

Pewne jest iż odpowiednio dobrane systemy sygnalizacji pożaru znajdą zastosowanie właściwie w każdym budynku, jednak nie zawsze ich instalowanie jest prawnie wymagane. Istnieje za to szereg lokalizacji, gdzie jego montaż stanowi konieczność.

 • Teatry, w których liczba miejsc przekracza 300,
 • Budynki przeznaczone do celów gastronomicznych, w których liczba miejsc przekracza 300,
 • Kina, w których liczba miejsc przekracza 600,
 • Jednokondygnacyjne budynki handlowe lub wystawowe, w których powierzchnia strefy pożarowej wynosi powyżej 5 tys.m2.,
 • Wielokondygnacyjne budynki handlowe lub usługowe, w których powierzchnia strefy pożaru przekracza 2,5 tys.m2.,
 • Szpitale psychiatryczne w których znajduje się więcej niż 100 łóżek,
 • Szpitale inne niż psychiatryczne oraz sanatoria, w których znajduje się więcej niż 200 łóżek,
 • Sale widowiskowe oraz sportowe, w których liczba miejsc przekracza 1500,
 • Zakłady pracy, w których zatrudnionych jest więcej jak 100 osób niepełnosprawnych w budynku,
 • Ośrodki rehabilitacji przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz domy pomocy społecznej, w których znajduje się więcej jak 100 łóżek w budynku,
 • Budynki zamieszkania zbiorowego, gdzie przewidywany okres pobytu tych samych osób jest dłuższy niż 3 doby oraz liczba miejsc noclegowych przekracza 200,
 • Budynki użyteczności publicznej wysokie oraz wysokościowe,
 • Inne budynki zamieszkania zbiorowego gdzie liczba miejsc noclegowych przekracza 50,
 • Zabytki budowlane oraz muzea wyznaczone przez Generalnego konserwatora Zabytków w porozumieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej,
 • Archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
 • Centrale telefoniczne o pojemności przekraczającej 10 000 numerów oraz centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5000-10000 numerów mających znacznie regionalne lub miejscowe,
 • Ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim oraz w urzędach obsługujących organy administracji rządowej,
 • Stacje metra oraz stacje kolei podziemnych,
 • Garaże podziemne, których strefa pożarowa przekracza 1500 m2 lub takich które zajmują więcej niż jedną kondygnację podziemną,
 • Banki, których strefa pożarowa z zawarciem Sali operacyjnej przekracza 500 m2,
 • Dworce oraz porty, gdzie zgodnie z normami może przebywać przeszło 500 osób w jednym czasie,
 • Biblioteki, których zbiory całościowo lub częściowo wchodzą w skład Narodowych zasobów Bibliotecznych.

SSP w praktyce

Zainstalowany system sygnalizacji pożaru bardzo często pozostaje niemal niezauważony przez osoby odwiedzające dana lokalizację przez dni, miesiące a nawet lata. W zasięgu naszego wzroku znajdują się wielkich rozmiarów czujniki, które wykrywają ogień, dym, zmianę temperatury. Zauważyć można również systemy zraszaczy dające możliwość miejscowego gaszenia pożaru i zmniejszenie strat materialnych. Jednak w sytuacji gdy dojdzie do pożaru stanowią one system niezastąpiony i niezawodny, dający możliwość ochrony zdrowia oraz życia ludzi oraz uratowania wszelkich cennych przedmiotów. Ludzkie oko i percepcja może w tak krótkim czasie nie zauważyć rozwijającego się niebezpieczeństwa, przed których odpowiednie urządzenia i oprogramowanie są w stanie nas skutecznie ochronić.

Prawo wymaga stosowania tego typu rozwiązań przede wszystkim w miejscach, gdzie przebywa wiele osób o ograniczonej sprawności lub w budynkach, w których gromadzą się duże skupiska ludzi. Wynika to z tego, że znacznie łatwiej doprowadzić do ewakuacji jednej osoby niżeli kilku tysięcy, tak więc wczesne wykrycie pożaru daje możliwość uratowania wszystkich bądź większości osób uwięzionych przez groźne płomienie we wnętrzu budynku.

Zdecydowanie bardziej restrykcyjne wymagania dotyczą miejsc gdzie przebywają osoby niepełnosprawne, starsze i zniedołężniałe oraz chore psychicznie. Ewakuowanie takich osób z budynku może być niezwykle trudne logistycznie co oznacza, że wymaga znacznie więcej czasu, w takich miejscach brak odpowiedniego systemu alarmującego pożar mogłoby wiązać się ze znacznie wyższą śmiertelnością niż w przypadku osób zdrowych i w pełni sil opuszczających placówkę.

About Alfa System - zabezpieczenia przeciwpożarowe

Serwis www.alfa-system.info to strona www poświęcona w całości zagadnieniom bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i bezpośredniego kontaktu z naszymi handlowcami. Pozdrawiam serdecznie Janusz Kornaj właściciel firmy Alfa-System Janusz Kornaj