Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: klapy oddymiające

Klapy oddymiające

Przeznaczenie i funkcje użytkowe. Klapy oddymiające samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi.  Zamontowane w dachu mają za zadanie odprowadzanie z wnętrza obiektu dymu, gazów pożarowych i energii cieplnej z zamkniętych pomieszczeń oraz substancji toksycznych powstających w trakcie pożaru. Na co dzień w  normalnych warunkach eksploatacji klapy oddymiające  spełniają zadania oświetleniowe lub  można zastosować je do doświetlania i przewietrzania pomieszczeń użyteczności publicznej takich jak: hale produkcyjne, sportowe, magazynowe, duże przestrzenie sklepowe. Rodzaje klap oddymiających jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe …Read More

Klapy oddymiające

Klapy dymowe, tak jak okna oddymiające, służą do odprowadzania dymu i ciepła z płonącego budynku, utrzymując drożność dróg ewakuacyjnych i pożarowych. Używane są zwykle w miejscach ogólnodostępnych, takich jak klatki schodowe czy połączenia skrzydeł budynku mieszkalnego, a także w pomieszczeniach przemysłowych i biurowych. System oddymiający z klapami, jest kompletnym systemem odprowadzania dymu i ciepła, zgodnym z przepisami dotyczącymi wentylacji oddymiającej budynku. Klapy dymowe różnią się kształtem, wielkością i sposobem montażu …Read More