);
Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: kurtyny dymowe

Kurtyny dymowe – bezpieczeństwo którego nie widać

We współczesnych budynkach użyteczności publicznej wiele elementów architektonicznych, których wygląd jest dość niepozorny, pełni bardzo ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa jego użytkowników. Przykładem tego są choćby szklane kurtyny dymowe, które dla „zwykłego” obserwatora kojarzyć się mogą z funkcją dekoracyjną. Jednakże ich zadaniem jest magazynowanie oraz ukierunkowanie dymu powstałego na skutek pożaru do odpowiednich stref technicznych. Do bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach użyteczności publicznej z roku na rok przykłada się coraz większą …Read More

Kurtyny dymowe – bezpieczeństwo którego nie widać

We współczesnych budynkach użyteczności publicznej wiele elementów architektonicznych, których wygląd jest dość niepozorny pełni bardzo ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa jego użytkowników. Przykładem tego są choćby szklane kurtyny dymowe, które dla zwykłego obserwatora kojarzyć się mogą z funkcją dekoracyjną. Jednakże ich zadaniem jest magazynowanie oraz ukierunkowanie dymu powstałego na skutek pożaru do odpowiednich stref technicznych. Do bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach użyteczności publicznej z roku na rok przykłada się coraz większą …Read More

Kurtyny dymowe

Systemy wentylacyjne do odprowadzania dymu i ciepła (SHEVS – Smoke and Heat Enhaust Ventilation Systems) mają za zadanie wytworzenie warstwy powietrza wolnej od dymu, w pewnej przestrzeni powyżej podłogi. Zapewnia to bezpieczną ewakuację i ratowanie ludzi przebywających w strefie zagrożenia. Dodatkowo ułatwia ochronę mienia – budynku wraz z wyposażeniem – i pozwala na zwalczanie pożaru we wczesnym stadium rozwoju. Zgodnie z normą PN-EN 12101-1:2007 za kurtynę dymową uznaje się każdy …Read More