Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: oddymianie klatek schodowych

Oddymianie klatek schodowych

Oddymianie klatek schodowych – systemy oddymiania klatek schodowych i wentylacji pożarowej. Oddymianie klatek schodowych Głównym calem instalacji oddymiania klatek schodowych jest: Umożliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrożonej pożarem, Wentylacja dróg ewakuacyjnych tj.: odprowadzenie gorących gazów spalinowych, obniżenie temperatury na poziomych drogach ewakuacyjnych, Zapobieganie rozprzestrzenianiu się trujących produktów spalania. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje wentylacji oddymiającej klatki schodowe: wentylacja grawitacyjna, produkty spalania są odprowadzane poprzez klapy oddymiające zainstalowane w stropie w …Read More

Wymagania dla okien oddymiających

Przed wprowadzeniem normy europejskiej oknem oddymiającym mogło być każde istniejące okno. Wystarczyło wyposażyć je tylko w napęd elektryczny posiadający certyfikat CNBOP. W chwili obecnej przepisy wymagają, aby okna były przetestowane łącznie z napędem i dopiero takie kompletne, prze certyfikowane okno, zgodne z normą PN-EN 12101-2 i oznakowane znakiem CE, można zastosować w systemach oddymiania. Rys. Okna oddymiające Euro-SHEV Działanie systemów oddymiania Euro-SHEV jest skrótem od angielskiego terminu Smoke and Heat …Read More

Klapy oddymiające

Przeznaczenie i funkcje użytkowe. Klapy oddymiające samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi.  Zamontowane w dachu mają za zadanie odprowadzanie z wnętrza obiektu dymu, gazów pożarowych i energii cieplnej z zamkniętych pomieszczeń oraz substancji toksycznych powstających w trakcie pożaru. Na co dzień w  normalnych warunkach eksploatacji klapy oddymiające  spełniają zadania oświetleniowe lub  można zastosować je do doświetlania i przewietrzania pomieszczeń użyteczności publicznej takich jak: hale produkcyjne, sportowe, magazynowe, duże przestrzenie sklepowe. Rodzaje klap oddymiających jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe …Read More