Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: oddymianie klatki schodowej

Oddymianie klatki schodowej

Oddymianie klatki schodowej – systemy oddymiania klatek schodowych i wentylacji pożarowej. Oddymianie klatki schodowej Głównym calem instalacji oddymiania klatek schodowych jest: Umożliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrożonej pożarem, Wentylacja dróg ewakuacyjnych tj.: odprowadzenie gorących gazów spalinowych, obniżenie temperatury na poziomych drogach ewakuacyjnych, Zapobieganie rozprzestrzenianiu się trujących produktów spalania. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje wentylacji oddymiającej klatki schodowe: wentylacja grawitacyjna, produkty spalania są odprowadzane poprzez klapy oddymiające zainstalowane w stropie w …Read More

Wymagania dla okien oddymiających

Przed wprowadzeniem normy europejskiej oknem oddymiającym mogło być każde istniejące okno. Wystarczyło wyposażyć je tylko w napęd elektryczny posiadający certyfikat CNBOP. W chwili obecnej przepisy wymagają, aby okna były przetestowane łącznie z napędem i dopiero takie kompletne, prze certyfikowane okno, zgodne z normą PN-EN 12101-2 i oznakowane znakiem CE, można zastosować w systemach oddymiania. Rys. Okna oddymiające Euro-SHEV Działanie systemów oddymiania Euro-SHEV jest skrótem od angielskiego terminu Smoke and Heat …Read More

Alfa system

Alfa system. Firma ALFA-SYSTEM specjalizująca się w, założona została w 1998 roku, jako spółka, przez Jarosława Klepacza i Janusza Kornaja. Lata owocnej współpracy, przyczyniły się do stałego rozwoju firmy i realizacji wielu prestiżowych inwestycji. Systematyczne poszerzanie zakresu działalności z czasem doprowadziło do świadczenia pełnej gamy usług, w zakresie biernych i czynnych zabezpieczeń pożarowych. Następstwem tego, było rozpoczęcie w 2008 r. produkcji stolarki okiennej i drzwiowej. Startując od profili stalowych w …Read More