);
Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: Oddymianie mechaniczne

Wymagania dla okien oddymiających

Przed wprowadzeniem normy europejskiej oknem oddymiającym mogło być każde istniejące okno. Wystarczyło wyposażyć je tylko w napęd elektryczny posiadający certyfikat CNBOP. W chwili obecnej przepisy wymagają, aby okna były przetestowane łącznie z napędem i dopiero takie kompletne, prze certyfikowane okno, zgodne z normą PN-EN 12101-2 i oznakowane znakiem CE, można zastosować w systemach oddymiania. Rys. Okna oddymiające Euro-SHEV Działanie systemów oddymiania Euro-SHEV jest skrótem od angielskiego terminu Smoke and Heat …Read More

Oddymianie szybów windowych

Oddymianie szybów windowych – z uwagi na specyficzne warunki panujące w szybach dźwigowych nie zaleca się stosowania tam tradycyjnego systemu oddymiania, opisanego powyżej. Polecanym rozwiązaniem jest system oddymiania, który zamiast tradycyjnych czujek dymowych wyposażony został w system zasysający, który także ma za zadanie automatyczną detekcję dymu i przekazanie sygnału alarmu do centrali. W przeciwieństwie do zwykłych czujek o ograniczonym obszarze działania, zakres działania czujki zasysającej obejmuje cały szyb. Dodatkowo takie …Read More