Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: system oddymiania

System oddymiania

System oddymiania i wentylacja pożarowa to jeden z najważniejszych systemów przeciwpożarowych warunkujących bezpieczeństwo w budynku. Co do zasady jego działanie zaplanowane jest  w czasie trwania pożaru, jednak pewne funkcje można wykorzystywać w trakcie codziennej eksploatacji budynków. System oddymiania – przeznaczenie i funkcje urządzeń oddymiających Stosowanie instalacji oddymiającej pozytywnie wpływa szereg czynników związanych z bezpieczeństwem pożarowym, np. skraca długości przejść i dojść ewakuacyjnych, zmniejsza dopuszczalne powierzchnie strefy pożarowej oraz obniża wymaganą …Read More

Alfa system

Alfa system. Firma ALFA-SYSTEM specjalizująca się w, założona została w 1998 roku, jako spółka, przez Jarosława Klepacza i Janusza Kornaja. Lata owocnej współpracy, przyczyniły się do stałego rozwoju firmy i realizacji wielu prestiżowych inwestycji. Systematyczne poszerzanie zakresu działalności z czasem doprowadziło do świadczenia pełnej gamy usług, w zakresie biernych i czynnych zabezpieczeń pożarowych. Następstwem tego, było rozpoczęcie w 2008 r. produkcji stolarki okiennej i drzwiowej. Startując od profili stalowych w …Read More