);
Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: system oddymiania

System oddymiania

System oddymiania i wentylacja pożarowa to jeden z najważniejszych systemów przeciwpożarowych warunkujących bezpieczeństwo w budynku. Co do zasady jego działanie zaplanowane jest  w czasie trwania pożaru, jednak pewne funkcje można wykorzystywać w trakcie codziennej eksploatacji budynków. System oddymiania – przeznaczenie i funkcje urządzeń oddymiających Stosowanie instalacji oddymiającej pozytywnie wpływa szereg czynników związanych z bezpieczeństwem pożarowym, np. skraca długości przejść i dojść ewakuacyjnych, zmniejsza dopuszczalne powierzchnie strefy pożarowej oraz obniża wymaganą …Read More