);
Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: Systemy sygnalizacji pożarowej

Systemy sygnalizacji pożarowej

Systemy sygnalizacji pożarowej – w dzisiejszych czasach systemy sygnalizujące pożar postrzega się jako oczywisty i nieodłączny element większości budynków. Są one niezwykle dyskretne, składa się na nie system odpowiednich czujników, połączonych odpowiednim oprogramowaniem, które w razie rozpoznania sytuacji zagrożenia dla przebywających w placówce ludzi odpowiednio wcześnie może wszcząć alarm i rozpocząć procedurę ewakuacji. Szybkie wykrycie pożaru jest możliwe najczęściej jedynie poprzez odpowiednie systemy, gdyż może się zdarzyć, że ogień rozpocznie …Read More

Systemy sygnalizacji pożarowej

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP) i sygnalizacji pożaru  tworzą instalację o określonej konfiguracji, której zadaniem jest wykrywanie pożaru, inicjowanie alarmu, automatyczne powiadamianie jednostki straży pożarnej lub też wykonywanie innych działań zmierzających do zmniejszenia skutków pożaru. Sygnalizacja pożaru Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji ludzi, a także skuteczną ochronę zgromadzonych w obiekcie wartości. …Read More