);
Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: zabezpieczenia przeciwpożarowe

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i ochrona przeciwpożarowa stanowi niezwykle istotny element dla każdego rodzaju budownictwa. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań przeciwogniowych musi zostać omówione i zaplanowane już na etapie projektowym, w momencie gdy zapadają decyzje dotyczące wyglądu bryły budynku, jego podziału na pomieszczenia oraz jakie materiały zostaną wykorzystane. Wysoka klasa zabezpieczeń gwarantuje właściwy poziom bezpieczeństwa dla osób, które z danego budynku będą korzystać. Rodzaje zabezpieczeń PPOŻ Podstawowy podział dzieli zabezpieczenia przeciwogniowe na dwie grupy: …Read More

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe możemy podzielić na: urządzenia, sprzęt, instalacje, odpowiednie technologie i rozwiązania budowlane zapobiegające powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów Należy jednak pamiętać, iż nie zawsze można dokonać tak dokładnego rozróżnienia zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przykładem może być system sygnalizacji pożaru, w którym można określić jako urządzenie – centralę sygnalizacji pożaru, ale także jako instalację – linie dozorowe z czujkami, jak również jako całość uznać za automatyczne urządzenie alarmu pożaru. Urządzenia przeciwpożarowe Urządzenia …Read More