Go to Top

Kwiecień 2014

System oddymiania grawitacyjnego

Oddymianie z wykorzystaniem tzw. efektu komina, czyli wentylacji naturalnej, wywołanej siłami unoszenia, powstałymi na wskutek różnicy gęstości gazów, wynikającymi z różnicy temperatury. Dlaczego oddymianie ? W razie pożaru systemy wentylacyjne odprowadzające dym i ciepło tworzą i utrzymują przypodłogową przestrzeń wolną od dymu. Służą one jednocześnie do odprowadzania gorących gazów wydzielanych podczas pożaru w jego stadium rozwojowym. Stosowanie tych systemów do tworzenia obszarów niezadymionych, poniżej unoszącej się warstwy dymu stało się …Read More

Zagadnienia stosowania samozamykaczy, szczególnie w drzwiach ppoż.

Niezwykle pożytecznym urządzeniem, stanowiącym istotne wyposażenie drzwi, jest samozamykacz. Jego rolą jest spowodowanie, aby skrzydło drzwiowe znalazło się pozycji, w której zapadka zamontowanego w nim zamka wpuszczanego (najczęściej zapadkowo -zasuwkowego) zostaje umieszczona w otworze zaczepowym ościeżnicy. Drzwi muszą zamknąć się skutecznie, tj. na zapadkę zamka. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza z punktu widzenia spełnienia podstawowych parametrów techniczno- użytkowych stawianych drzwiom, w tym głównie drzwiom przeciwpożarowym. W przypadku drzwi przeciwpożarowych niezbędne …Read More

Warunki techniczno–budowlane, jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II (przedszkola) – w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Warunki techniczno – budowlane jakim powinny odpowiadać obiekty ZL II – przedszkola – w zakresie ochrony przeciwpożarowej (materiał przygotowany na spotkanie w KW PSP w Toruniu w dniu 31 maja 2005r.) Wymagania ogólne Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami ewakuacyjnymi”. Z sąsiedniej strefy pożarowej powinno być …Read More

Zamknięcia przeciwpożarowe wymagania i oceny

Wymagania w zakresie ochrony pożarowej, zamknięcia przeciwpożarowe w budynkach, wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów, determinują w istotny sposób rozwiązania konstrukcyjne wyrobów budowlanych służących do tej ochrony. Dużym ułatwieniem dla konstruktorów i producentów tych wyrobów są szczegółowe wymagania techniczno-budowlane w dziedzinie ochrony pożarowej, wynikające z wielu dokumentów formalno-prawnych. Są one swoistym punktem odniesienia, stosowanym przy sprawdzaniu wymagań podstawowych i parametrów funkcjonalno-użytkowych nowopowstałych rozwiązań wyrobów ppoż. Wymagania te, na odpowiednim poziomie ogólności, …Read More