Go to Top

Listopad 2014

Ognioochronne przeszklenia bezramowe

Coraz częściej budynki biurowe, a niekiedy też użyteczności publicznej buduje się z założeniem, że poszczególne kondygnacje będą dopiero później dzielone na pomieszczenia. Każdy najemca może na swojej przestrzeni zorganizować pokoje czy stanowiska dla pracowników zgodnie z własnymi potrzebami. Najłatwiejszym sposobem podzielenia przestrzeni są tzw. lekkie ścianki działowe, w których metalowy szkielet jest z dwóch stron zakryty płytami gipsowo-kartonowymi. Jednak takie konstrukcje uniemożliwiają dotarcie światła dziennego do miejsc położonych dalej od ścian zewnętrznych budynku i znajdujących się w nich …Read More

Wyjścia ewakuacyjne z budynku a bezpieczeństwo osób i ochrona mienia

Wymagania ogólne dotyczące wyjść ewakuacyjnych z budynku zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 – zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156). Wymagania ogólne dotyczące wyjść ewakuacyjnych Każdy obiekt budowlany i urządzenia z nim związane powinien być …Read More

Kiedy warto zautomatyzować pracę drzwi?

Drzwi automatyczne to udogodnienie, które już od dłuższego czasu znajduje szerokie zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej. Szczególnie często widzi się je w miejscach intensywnie użytkowanych przez pieszych – w centrach handlowych, kinach, multipleksach czy bankach. Pytanie, które zadawać może sobie w tym przypadku inwestor (zarówno prywatny, jak i publiczny): jakie warunki powinna spełniać nowoczesna automatyka, aby móc ją uznać za funkcjonalną dla budynku i bezpieczną dla użytkowników? Za drzwiami automatycznymi …Read More