Go to Top

Lipiec 2016

Nowe reguły w ochronie przeciwpożarowej

Norma PN-EN 12101-2:2003 wchodzi w tryb obowiązkowego stosowania i znakowania CE. W Polsce odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie powinien jeszcze wydać Minister Budownictwa. PN-EN 12101-2:2003 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: Wymagania dotyczące klap dymowych (zastępująca PN-B-02877-2:1998) jest jedną z dziesięciu części normy PN-EN 12101. Norma PN-EN 12101-2:2003 Zakresem normy są objęte wymagania i metody badań klap dymowych, które są przeznaczone do instalowania jako element grawitacyjnego systemu odprowadzania …Read More