Go to Top

Październik 2016

W służbie bezpieczeństwa, czyli nowoczesne rozwiązania przeciwpożarowe

Pożar jest bardzo poważnym zagrożeniem, nierzadko niosącym ze sobą cierpienie ludzkie i straty finansowe. Aby skutki jego oddziaływania były jak najmniejsze, dobrze zawczasu zabezpieczyć obiekty budowlane rozwiązaniami technicznymi, wpływającymi na poprawę bezpieczeństwa pożarowego. Temu właśnie dedykowane są systemy oddymiania oraz systemy sygnalizacji pożaru, dostępne w ofercie D+H Polska. Zwykle przez długi okres czasu milczące, jednak w sytuacji zagrożenia to one odgrywają kluczową rolę w ratowaniu życia ludzkiego.    Okienny system …Read More

Systemy sygnalizacji pożarowej

Systemy sygnalizacji pożarowej – w dzisiejszych czasach systemy sygnalizujące pożar postrzega się jako oczywisty i nieodłączny element większości budynków. Są one niezwykle dyskretne, składa się na nie system odpowiednich czujników, połączonych odpowiednim oprogramowaniem, które w razie rozpoznania sytuacji zagrożenia dla przebywających w placówce ludzi odpowiednio wcześnie może wszcząć alarm i rozpocząć procedurę ewakuacji. Szybkie wykrycie pożaru jest możliwe najczęściej jedynie poprzez odpowiednie systemy, gdyż może się zdarzyć, że ogień rozpocznie …Read More