Go to Top

Wpisy na blogu

Dźwig – ważny element bezpieczeństwa pożarowego w zakresie ewakuacji budynków

Tragedia z 11 września 2001r. związana z World Trade Center (WTC) zmieniła spojrzenie europejskie i amerykańskie na bezpieczeństwo pożarowe budynków wysokich oraz na problem ewakuacji z nich ludzi. W skład WTC wchodziły dwie wieże: I-sza o wysokości 415,22m i II-ga o wysokości 525m (wraz z anteną). Budynki liczyły 110 pięter, a w każdej z wież było zainstalowane 99 dźwigów. W przypadku WTC potwierdziła się stara prawda, iż nie ma wieżowców …Read More

Powierzchnia oddymiania – wymagania polskich norm

Powierzchnia czynna oddymiania to ważny parametr opisujący skuteczność usuwania dymu przez klapę dymową lub okno. Warto przypomnieć sobie do czego ta wielkość służy i jakie są wymagania polskich norm w tym zakresie. Powierzchnia czynna oddymiania to wynik mnożenia powierzchni geometrycznej urządzenia oraz współczynnika przepływu, często podawany wprost dla danego typu i wymiaru klapy dymowej. Powierzchnia geometryczna to wielkość powierzchni otworu w klapie dymowej, mierzona w płaszczyźnie montażu do elementów budynku. Współczynnik przepływu to wartość określająca stosunek przepływu rzeczywistego przez klapę dymową (zmierzonego …Read More

WYROBY BUDOWLANE Deklaracja właściwości użytkowych czy Krajowa deklaracja zgodności?

Przepisy europejskie przedstawiają zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla różnych grup produktów. W przypadku wyrobów budowlanych, w zależności od daty wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu, producenci zobowiązani są do spełnienia różnych grup wymagań: do dnia 1 lipca 2013 roku obowiązującym dokumentem była Dyrektywa 89/106/EWG (Dyrektywa w sprawie zasadniczych wymagań dla wyrobów budowlanych) od dnia 1 lipca 2013 roku każdy sprzedawany wyrób budowlany musi spełniać postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011. …Read More

Jak często należy wykonywać przeglądy systemu sygnalizacji pożaru?

Zgodnie z polskim prawem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane okresowym przeglądom i konserwacji. Co to oznacza w praktyce w przypadku systemów bezpieczeństwa pożarowego: systemów sygnalizacji pożaru systemów oddymiania systemów detekcji gazów (Co, metan. LPG …) Zakres oraz częstotliwość prowadzenia przeglądów na danym obiekcie: mogą być określane w: – wytycznych przedstawionych przez projektanta w części opisowej projektu – dokumentacji techniczno-ruchowej producenta danego wyrobu, urządzenia … i są jasno określone: – …Read More

Przeglądy systemów bezpieczeństwa pożarowego – jak często?

Zgodnie z polskim prawem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane okresowym przeglądom i konserwacji. Co to oznacza w praktyce w przypadku systemów bezpieczeństwa pożarowego: – systemów sygnalizacji pożaru – systemów oddymiania – systemów detekcji gazów (Co, metan. LPG …) Zakres oraz częstotliwość prowadzenia przeglądów na danym obiekcie: mogą być określane w: – wytycznych przedstawionych przez projektanta w części opisowej projektu – dokumentacji techniczno-ruchowej producenta danego wyrobu, urządzenia … i są …Read More

Innowacje to drzwi do bezpieczeństwa

Historia przepisów przeciwpożarowych i związanych z nimi zabezpieczeń sięga w naszym kraju XV w. Na przestrzeni lat regulacje ulegały wielu zmianom i w ostatecznej formie niewiele mają wspólnego z ich prekursorskimi odpowiednikami. To, co wydaje się najważniejszą nauką płynącą z doświadczeń, to znaczenie nowych, innowacyjnych rozwiązań, zwiększających nasze bezpieczeństwo. Stosowane dziś zabezpieczenia coraz skuteczniej uniemożliwiają rozprzestrzenianie się pożarów, a dzięki oddzieleniom przeciwpożarowym, ogień zostaje za drzwiami.  To, czego brakowało XV-wiecznym …Read More

Drzwi automatyczne a wyjścia ewakuacyjne – wymagania dla bezpieczeństwa pożarowego

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić centra handlowe, banki, hotele, terminale lotnicze czy budynki biurowe i obiekty służby zdrowia bez drzwi automatycznych, usprawniających komunikację i nie stanowiących bariery dla niepełnosprawnych. Tradycyjne drzwi mające klamkę i otwierane przez wchodzącego, są stosowane już tylko w małych lokalach.  Wszędzie tam, gdzie w ciągu minuty może wchodzić lub wychodzić nawet kilkadziesiąt osób, nowoczesna architektura wymusza stosowanie systemów drzwi automatycznych. Ważne jest przy tym, aby spełniały one …Read More

Wentylacja pożarowa wielkokubaturowych obiektów użytkowych

Możliwość wystąpienia pożaru w galerii handlowej, w sobotnie popołudnie spędza sen z powiek wielu właścicielom takich obiektów. Jest jednak możliwość optymalnego zabezpieczenia się przed skutkami takiego zdarzenia. Pod pojęciem wielkokubaturowych obiektów użytkowych rozumieć należy budynki niskie lub średniowysokie, zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi, o jednej kondygnacji (ew. z antresolami) lub kilku kondygnacjach przyległych do rozległego atrium. Przykładem takich obiektów są centra handlowe, sale wystawowe lub widowiskowe, dworce kolejowe i lotnicze …Read More

Rozwiązania oddymiania atrium hotelowego, sklepowego….

Atria i pasaże stanowią atrakcyjny wizualnie, praktyczny i modny element architektury wewnętrznej wielu obiektów użytkowych. Najczęściej tego typu przeszklone przestrzenie stanowią reprezentacyjne wejście do wysokiej klasy hoteli, biur oraz stanowią główną arterię komunikacyjną nowoczesnych galerii handlowych. Z takiej właśnie lokalizacji i przeznaczenia wynikają jednak dodatkowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.  Dlaczego trzeba oddymiać atria? Decydują o tym przepisy techniczno-budowlane i o ochronie przeciwpożarowej. Przepisy te mają zastosowanie nie tylko w …Read More