Go to Top

Blog ekspercki – Systemy Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Blog ekspercki – Systemy Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Montaż drzwi przeciwpożarowych

Drzwi przeciwpożarowe są przeznaczone do zamykania otworów w przegrodach budowlanych stanowiących jednocześnie przegrodę ogniową. W położeniu zamkniętym powinny zapewniać uzyskanie deklarowanej

Read More