Go to Top

Automatyka bram i drzwi

Automatyka bram i drzwi

Pneumatyczne systemy sterowania klapami dymowymi

W problematyce systemów napędowych klap dymowych forsuje się pogląd, że pneumatyka jest przestarzała. Przylepia jej się miano prymitywnego systemu, który nie nadąża za wymaganiami i wygodą użytkownika. Takie zarzuty są tendencyjne i niosą ślady nieznajomości tematu. Wbrew utartym opiniom pneumatyczne systemy sterowania oddymianiem nie ustępują funkcjonalnością systemom elektrycznym. Pneumatyka to nie prymitywne, ale proste systemy. Prostota konstrukcji i jej przewidywalność są ich niezaprzeczalnym atutem. Im prostszy napęd, tym mniejsze prawdopodobieństwo …Read More

Łączniki do mechanicznego mocowania szklanych elewacji cz.1

We współczesnej architekturze szkło stosowane jest już nie tylko do tradycyjnego szklenia okien, ale również do wykonywania całych elewacji w systemach lekkich ścian osłonowych. Ściany te charakteryzują się łatwością dostosowania do konstrukcji budynku oraz dużą gamą rozwiązań technicznych. Podstawową zasadą lekkich ścian osłonowych jest oddzielenie funkcji nośnej od osłonowej. W związku z tym sposoby mocowania ściany osłonowej nabierają szczególnego znaczenia. Jest to jeszcze istotniejsze w przypadku elewacji wykonywanych ze szkła, …Read More

Stan normalizacji w zakresie drzwi z automatycznym napędem

Budynki użyteczności publicznej (biurowce, markety, banki, dworce itp.) oraz zamieszkania zbiorowego (hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.) są zazwyczaj wyposażone w drzwi z napędem, który automatycznie otwiera i zamyka skrzydło lub skrzydła drzwiowe. Ruch pieszy w tych obiektach jest bardzo duży, istotnym więc zagadnieniem jest zastosowanie drzwi z właściwym napędem. Wybór rodzaju drzwi i napędu zależy od wielu kryteriów. Jako szczególnie ważne czynniki wymienić można: wywieraną siłę, częstotliwość otwierania i zamykania, …Read More

Drzwi automatyczne a wyjście ewakuacyjne – wymagania dla bezpieczeństwa pożarowego

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić centra handlowe, banki, hotele, terminale lotnicze czy budynki biurowe i obiekty służby zdrowia bez drzwi automatycznych, usprawniających komunikację i nie stanowiących bariery dla niepełnosprawnych. Tradycyjne drzwi mające klamkę i otwierane przez wchodzącego, są stosowane już tylko w małych lokalach. Wszędzie tam, gdzie w ciągu minuty może wchodzić lub wychodzić nawet kilkadziesiąt osób, nowoczesna architektura wymusza stosowanie systemów drzwi automatycznych. Ważne jest przy tym, aby spełniały one …Read More

Drzwi automatyczne i samozamykacze, a wymagania ochrony przeciwpożarowej

Wejścia do budynków i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi są zazwyczaj wyposażone w drzwi, spełniające różnorakie zadania. Będąc w pozycji zamkniętej, chronią przed nieuprawnionym wejściem lub nadmiernym dopływem chłodnego powietrza oraz mogą stanowić przegrodę ogniową, natomiast w pozycji otwartej umożliwiają komunikację, a w razie konieczności szybkie opuszczenie obiektu. Otwieranie i zamykanie drzwi może odbywać się ręcznie lub w sposób automatyczny, przy pomocy napędów ze sterowaniem albo zamykaczy z regulacją przebiegu zamykania (zwanych popularnie samozamykaczami). Przepisy z zakresu …Read More