Go to Top

Bezpieczeństwa osób i mienia

Kurtyny dymowe – bezpieczeństwo którego nie widać

We współczesnych budynkach użyteczności publicznej wiele elementów architektonicznych, których wygląd jest dość niepozorny, pełni bardzo ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa jego użytkowników. Przykładem tego są choćby szklane kurtyny dymowe, które dla „zwykłego” obserwatora kojarzyć się mogą z funkcją dekoracyjną. Jednakże ich zadaniem jest magazynowanie oraz ukierunkowanie dymu powstałego na skutek pożaru do odpowiednich stref technicznych.   Do bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach użyteczności publicznej z roku na rok przykłada się coraz …Read More

Systemy sygnalizacji pożarowej

Systemy sygnalizacji pożarowej – w dzisiejszych czasach systemy sygnalizujące pożar postrzega się jako oczywisty i nieodłączny element większości budynków. Są one niezwykle dyskretne, składa się na nie system odpowiednich czujników, połączonych odpowiednim oprogramowaniem, które w razie rozpoznania sytuacji zagrożenia dla przebywających w placówce ludzi odpowiednio wcześnie może wszcząć alarm i rozpocząć procedurę ewakuacji. Szybkie wykrycie pożaru jest możliwe najczęściej jedynie poprzez odpowiednie systemy, gdyż może się zdarzyć, że ogień rozpocznie …Read More

Zestawienie norm przeciwpożarowych w budownictwie

PKN-CEN/TS 15447:2007 (U) – Mounting and fixing in reaction to fire tests under the Construction Products Directive PN-EN 81-73:2006 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów — Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych — Część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru PN-EN 357:2005 (U) – Szkło w budownictwie — Ognioodporne elementy oszkleniowe z przezroczystych lub przejrzystych wyrobów szklanych — Klasyfikacja ognioodporności PN-EN 1363-1:2001 – Badania odporności ogniowej — Część …Read More

Zastosowanie świetlików dachowych i okien fasadowych jako urządzeń oddymijących

Grawitacyjne instalacje oddymiające służą do odprowadzania dymu i ciepła z pomieszczeń objętych pożarem. Usuwanie dymu, a wraz z nim wyzwalanego ciepła, odbywa się w sposób naturalny, tj. przy wykorzystaniu siły unoszenia, wynikającej z różnicy gęstości między gorącymi gazami pożarowymi a powietrzem zewnętrznym. Elementy i funkcjonalność systemów oddymiających W skład grawitacyjnych systemów oddymiających wchodzą: klapy dymowe montowane na dachu budynku, bezpośrednio nad obszarami gromadzenia się dymu i gazów pożarowych; kurtyny dymowe montowane …Read More

Szkło ognioochronne

Nowoczesna architektura charakteryzuje się coraz większymi powierzchniami przeszklonymi, ustawionymi zarówno pionowo – fasady zewnętrzne, ściany czy drzwi wewnątrz budynków, jak i ukośnie lub poziomo – świetliki, podłogi szklane. Uzyskujemy dzięki temu otwarte, jasne pomieszczenia oświetlone światłem naturalnym. Zlokalizowane tam miejsca pracy nie są izolowane od siebie i dzięki kontaktowi wzrokowemu pracownicy czują się częścią dużego zespołu – jednocześnie zapewniona jest odpowiednia izolacyjność akustyczna, co pozwala na pełną koncentrację w pracy. …Read More

Wkładka cyfrowa hilock 2200 – zamiast klamek szyfrowych

Potrzeba bezpieczeństwa to jedna z podstawowych ludzkich wartości. Już wieki temu społeczności dbały o to, aby ich schronienie zapewniało im spokój. Obecnie również bezpieczeństwo jest jednym z naszych priorytetów. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi firma TELENOT, która stworzyła niestandardowy produkt – wkładkę cyfrową hilock 2200. Dzięki niej bezpieczeństwo użytkowników jest na wyciągnięcie… transpondera. Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia – niezależnie od branży i sektora – na przykład w prywatnych obiektach, małych …Read More