Go to Top

Wydzielenia pożarowe

Wydzielenia pożarowe

Montaż drzwi przeciwpożarowych

Drzwi przeciwpożarowe są przeznaczone do zamykania otworów w przegrodach budowlanych stanowiących jednocześnie przegrodę ogniową. W położeniu zamkniętym powinny zapewniać uzyskanie deklarowanej skuteczności działania w zakresie odporności ogniowej. Duży, a często wręcz decydujący wpływ na tą skuteczność ma sposób montażu drzwi przeciwpożarowych.  Ogólna charakterystyka drzwi przeciwpożarowych Drzwiami przeciwpożarowymi określamy zespół drzwiowy składający się z ościeżnicy i skrzydła/skrzydeł, przewidziany do zapewnienia odporności ogniowej, w przypadku stosowania do zamknięcia stałych otworów w elementach …Read More

Kurtyny dymowe – bezpieczeństwo którego nie widać

We współczesnych budynkach użyteczności publicznej wiele elementów architektonicznych, których wygląd jest dość niepozorny, pełni bardzo ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa jego użytkowników. Przykładem tego są choćby szklane kurtyny dymowe, które dla „zwykłego” obserwatora kojarzyć się mogą z funkcją dekoracyjną. Jednakże ich zadaniem jest magazynowanie oraz ukierunkowanie dymu powstałego na skutek pożaru do odpowiednich stref technicznych.   Do bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach użyteczności publicznej z roku na rok przykłada się coraz …Read More

Kurtyny dymowe

Systemy wentylacyjne do odprowadzania dymu i ciepła (SHEVS – Smoke and Heat Enhaust Ventilation Systems) mają za zadanie wytworzenie warstwy powietrza wolnej od dymu, w pewnej przestrzeni powyżej podłogi. Zapewnia to bezpieczną ewakuację i ratowanie ludzi przebywających w strefie zagrożenia. Dodatkowo ułatwia ochronę mienia – budynku wraz z wyposażeniem – i pozwala na zwalczanie pożaru we wczesnym stadium rozwoju. Zgodnie z normą PN-EN 12101-1:2007 za kurtynę dymową uznaje się każdy …Read More

Bezpieczeństwo pożarowe przeszklonych ścian działowych

W niniejszym artykule omówione zostaną najważniejsze aspekty związane z bezpieczeństwem pożarowym przeszklonych ścian działowych, w tym wymagania polskiego prawa budowlanego dotyczące tego typu elementów oraz rozwiązania techniczne zapewniające ich spełnienie. Ponadto przedstawiona zastanie metodyka badań oraz sposób klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej ścian działowych, które w swej budowie zawierają szklane elementy. Wewnętrzne ściany budynku, które nie stanowią jego konstrukcji, a więc nie posiadają właściwości nośnych, nazywane są ścianami działowymi. Głównym zadaniem elementów tego typu jest wydzielenie pomieszczeń w budynku, …Read More

Ognioochronne przeszklenia bezramowe

Coraz częściej budynki biurowe, a niekiedy też użyteczności publicznej buduje się z założeniem, że poszczególne kondygnacje będą dopiero później dzielone na pomieszczenia. Każdy najemca może na swojej przestrzeni zorganizować pokoje czy stanowiska dla pracowników zgodnie z własnymi potrzebami. Najłatwiejszym sposobem podzielenia przestrzeni są tzw. lekkie ścianki działowe, w których metalowy szkielet jest z dwóch stron zakryty płytami gipsowo-kartonowymi. Jednak takie konstrukcje uniemożliwiają dotarcie światła dziennego do miejsc położonych dalej od ścian zewnętrznych budynku i znajdujących się w nich …Read More

Aluminium w przegrodach p.poż. – nie tylko gwarancja bezpieczeństwa

Rozwój technologii nie rozwiązał wszystkich związał wszystkich problemów, z jakimi od stuleci borykają się konstruktorzy budynków. Nawet w najnowocześniejszym obiekcie z metalu i szkła możliwy jest pożar. Przeciwdziałanie temu zagrożeniu zaczyna się już na etapie projektowania elementów konstrukcyjnych. Szkło i aluminium wykorzystywane są po to, by ratować przed ogniem ludzkie życie i mienie. Profile aluminiowe Wykorzystanie architektonicznych systemów profili aluminiowych to we współczesnym budownictwie standard. Przeszklone budynki są dla nas …Read More