Go to Top

Jak często należy wykonywać przeglądy systemu sygnalizacji pożaru?

Zgodnie z polskim prawem wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane okresowym przeglądom i konserwacji. Co to oznacza w praktyce w przypadku systemów bezpieczeństwa pożarowego:

 • systemów sygnalizacji pożaru
 • systemów oddymiania
 • systemów detekcji gazów (Co, metan. LPG …)

Zakres oraz częstotliwość prowadzenia przeglądów na danym obiekcie:

 • mogą być określane w:
  – wytycznych przedstawionych przez projektanta w części opisowej projektu
  – dokumentacji techniczno-ruchowej producenta danego wyrobu, urządzenia
 • … i są jasno określone:
  – rozporządzeniu MSW w Sprawie Ochrony Przeciwpożarowej Budynków i Terenów Przyległych
  – wytycznych sprecyzowanych w specyfikacji PKN CEN 54-14 TS

Jeśli chodzi o wspomnianą NORMĘ, dokument ten określa harmonogram konserwacji na obsługę:

 • Codzienną
 • Comiesięczną
 • Kwartalną
 • Półroczną
 • Roczną

O ile projektant lub producent użyje w wytycznych do konserwacji systemu odwołania do powyższej specyfikacji oznacza to, że czynności serwisowe należy wykonywać wg powyższego harmonogramu i wg określonego w niej zakresu.

O ile obsługę codzienną i miesięczną może wykonać właściciel bądź bezpośredni użytkowniksystemu to obsługa kwartalna, półroczna i roczna zarezerwowana jest dla „przeszkolonego specjalisty”.

Obala to mit, że jeżeli producent nie napisze wprost w instrukcji obsługi, że przeglądy systemu sygnalizacji pożaru należy wykonywać kwartalnie, to wystarczy zlecić konserwację systemu raz w roku, bo to narzuca Rozporządzenie MSW w Sprawie Ochrony Przeciwpożarowej Budynków i
Terenów Przyległych.
Rozporządzenie mówi również, że urządzenia przeciwpożarowe muszą być poddawane okresowym czynnościom konserwacji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, co odsyła nas do specyfikacji PKN CEN 54-14 TS i przedstawionego powyżej harmonogramu.