Go to Top

Fasady szklane

W nowoczesnych konstrukcjach obiektów kubaturowych coraz częściej spotykamy elewacje szklane, w których to tafle szklane są mocowane punktowo lub liniowo do konstrukcji wsporczych.

Fasady szklane możemy podzielić na dwa zasadnicze typy, tj:

  • wykonane w systemie ramowym
  • wykonane w systemie bezramowym
FASADA w systemie ramowym

FASADA w systemie ramowym

W pierwszym przypadku tafla szklana jest mocowana do elementów stalowych (np. profile JANSEN) lub do profili aluminiowych (np. systemu PONZIO, SAPA, ALUPROF …).

 

 

 

 

 

 FASADA w systemie bezramowym

FASADA w systemie bezramowym

FASADA w systemie bezramowym

FASADA w systemie bezramowym

FASADA w systemie bezramowym

Natomiast w bezramowych systemach przeszkleń strukturalnych tafla szklana jest mocowana punktowo do niezależnej konstrukcji nośnej.

Bezramowe systemy fasad szklanych dają projektantom większą swobodę w kształtowaniu przeszklonych kubatur niż w systemach ramowych. W systemach ramowych wyraźny podział paneli szklanych daje wrażenie przegrody. Ponadto na styku szkła i profilu od strony zewnętrznej często pojawiają się widoczne zacieki i gromadzi się brud. Zaletą systemów ramowych jest zdecydowanie niższy koszt fasady. Wynika to przede wszystkim z zastosowania szkła o mniejszej grubości, która, przy podparciu punktowym, musi być zawsze większa niż przy podparciu liniowym.

Należy pamiętać, że przy projektowaniu konstrukcji ramowych ciężar fasady powinien spoczywać na konstrukcji stropu górnego, tak aby zastosowane profile były rozciągane. Nie zastosowanie się do tego wymogu powoduje, że konstrukcje wsporcze są ściskane, a nie rozciągane. Pręt ściskany ma gabaryty zdecydowanie większe od pręta rozciąganego. Prowadzi to do zwiększenia szerokości profilu. Właściwie dobrane profile dla konstrukcji wsporczej mocującej liniowo szkło mogą mieć szerokość, np. dla profili stalowych, maksymalnie 50 mm. Profil ten powinien pracować jako rozciągany i zginany. Zginanie profilu wywoływane jest obciążeniem wiatrem. Zastosowanie profili aluminiowych powoduje zwiększenie gabarytów konstrukcji, gdyż aluminium ma moduł Younga trzykrotnie mniejszy od stali.

Bezramowe systemy przeszkleń strukturalnych dają projektantom dużą swobodę w kształtowaniu przeszklonych kubatur. Ich istotą jest punktowe mocowanie paneli szklanych do niezależnej konstrukcji nośnej. Odnosimy wówczas wrażenie, że mamy przed sobą gładką szklaną powierzchnię. Wrażenie to pogłębia wykorzystanie żeber szklanych jako elementów nośnych. Fasady szklane mogą mieć zatem zróżnicowaną kolorystykę, przybierać dowolne kształty i formy. Istotnym zagadnieniem przy projektowaniu i wykonywaniu tych konstrukcji jest odpowiedni dobór połączeń. Połączenia te należy dobierać mając na uwadze nie tylko względy wytrzymałościowe, lecz także estetykę oraz ekonomię zastosowanego połączenia. Prostota wykonania połączenia jest także ważnym elementem przy doborze rozwiązania konstrukcyjnego.

Zagadnienia w fazie koncepcji

Przy opracowywaniu koncepcji całego obiektu istotnym zagadnieniem jest właściwy dobór schematów statycznych i zastosowanego systemu. Właściwa koncepcja, dobór schematów konstrukcyjnych, wpływa na zmniejszenie kosztów realizacji danego przedsięwzięcia, w szczególności ma to miejsce dla wysokich fasad.
W zależności od dobranego systemu wykonania fasady należy przewidzieć dodatkową konstrukcję wsporczą przenoszącą obciążenia od ciężaru własnego fasady oraz od wiatru. Znaczenia ma to przy zastosowaniu fasad o konstrukcji wiszącej, np. typu JANSEN lub profili aluminiowych, w których kształtowniki są podwieszane do stropów. Znaczny ciężar paneli szklanych powoduje przekazywanie znaczących sił pionowych na górne kondygnacje stropów. Także przyjęcie rozwiązania konstrukcji wsporczej wykonanej z lin lub żeber szklanych powoduje potrzebę uwzględnienia dużych sił osiowych, a przy żebrach szklanych mocowanych na sztywno, także momentów zginających.
Właściwie dobrana koncepcja oraz uwzględnienie dodatkowych sił (od fasady) ułatwia wykonanie projektu oraz późniejszą realizację zadania. Ważnym czynnikiem przy doborze rodzaju fasad i przekryć szklanych jest określenie kosztów. Fasady szklane mają istotny wpływ na końcowy koszt całej inwestycji. Uświadomienie inwestora na etapie przedprojektowym o koszcie danej fasady wpływa na podjęcie właściwej decyzji. Spotykane w praktyce zmiany systemu przeszkleń na tańsze i ekonomiczniejsze już w trakcie realizacji zadania powoduje potrzebę dostosowania danej konstrukcji do innego systemu. Wiąże się to z przekazywaniem innego rodzaju sił, a korekta dostosowująca konstrukcje do nowej sytuacji zwiększa niepotrzebne wydatki na inwestycję. Im później zmiana systemu następuje, tym koszt ten jest wyższy. Niekiedy zmiana systemu w trakcie realizacji obiektu może być praktycznie niemożliwa, albo zbyt kosztowna.
Innym problemem jest podział paneli szklanych w zależności od stosunku powierzchni do grubości i od stosunku powierzchni do ceny za 1m2. W zależności od strefy klimatycznej, rodzaju zamocowań należy dobrać właściwe gabaryty paneli szklanych oraz ich grubość osiągając minimalną cenę.