Go to Top

Budynek Pl. Solidarności 1-3-5 Wrocław

Opis inwestycji

Budynek Pl. Solidarności 1-3-5 Wrocław (dla PHB „Tyliński” Sp. z o.o.)

  • dostawa i montaż systemów oddymiania – 2 klatki schodowe

Szczegóły

06 - 07.2018