Go to Top

Drzwi (klapy) rewizyjne

Ogniowe klapy i drzwiczki EI 60, EI30, EI90, EI120, EI15 ( stal, aluminium, g-k).
Wszystkie produkty przeciwpożarowe muszą posiadać m.in:

  • aktualną aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej, w której zawsze ściśle określone zostają np.:zakresy odporności ogniowej,
  • ściany, w których można montować produkty,
  • wymiary klap, drzwi (możliwy do wykonania typoszereg) jakie może wykonać producent, zgodnie z Aprobatą ITB

Klapy rewizyjne występują w odmianie jednoskrzydłowej i są montowane w:
Klapy rewizyjne ścienne Klapy rewizyjne ścienne

Klapa rewizyjna składa się z ramy klapy (ościeżnicy), skrzydła klapy, zawiasów, ew. zamków oraz elementów uszczelniających.