Go to Top

Systemy sygnalizacji pożarowej

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP) i sygnalizacji pożaru  tworzą instalację o określonej konfiguracji, której zadaniem jest wykrywanie pożaru, inicjowanie alarmu, automatyczne powiadamianie jednostki straży pożarnej lub też wykonywanie innych działań zmierzających do zmniejszenia skutków pożaru.

Sygnalizacja pożaru

Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji ludzi, a także skuteczną ochronę zgromadzonych w obiekcie wartości.

Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru

Współczesne systemy pożarowe integrują, nadzorują oraz sterują działaniami innych systemów bezpieczeństwa , stając się integralną częścią systemu BMS inteligentnych budynków.

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę z zakresu instalacji systemów sygnalizacji pożaru

Czujnik dymu 300

Czujnik dymu 300

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu realizujemy pełny zakres zadania, na etapach:

  • wykonanie projektu
  • dostawa urządzeń
  • montaż systemu
  • integracja z systemami bezpieczeństwa
  • budynku
  • wdrożenie i szkolenie
  • opieka serwisowa

Do wykonywania instalacji wykorzystujemy urządzenia większości obecnych na rynku producentów, m.in: POLON-ALFA, D+H, ESSER, ARITECH i inne.