Go to Top

Zabezpieczenia przejść kablowych

Przejścia kabli wykonywane w elementach budynku powinny posiadać klasę odporności ogniowej (EI) analogiczną do klasy odporności ogniowej elementu budynku, w którym są wykonane.Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, przechodzące przez ściany oddzielenia pożarowego, muszą zostać zabezpieczone materiałami zapewniającymi zarówno szczelność jak i izolacyjność ogniową nie mniejszą, niż klasa odporności ogniowej samej przegrody.Jeśli więc projekt budynku, zakłada klasę odporności EI 120 – materiały zabezpieczające przepust instalacyjny muszą posiadać taką samą klasę.

Wyróżniamy kilka sposobów zabezpieczania przepustów instalacyjnych. Czynnikiem różnicującym jest tu przede wszystkim rodzaj instalacji, która przechodzić będzie przez przegrodę stanowiącą element oddzielenia przeciwpożarowego. Inaczej należy zabezpieczać przejścia rur palnych, inaczej rur niepalnych, a jeszcze inne metody zastosujemy przy przejściach kablowych.

przejscie-kablowe

Sposoby zabezpieczania przeciwpożarowego przejść instalacyjnych powinny być wykonywane zawsze zgodnie z wymaganiami określonymi w Aprobacie Technicznej.Aktualnie na rynku polskim można znaleźć wielu producentów przepustów instalacyjnych do zabezpieczeń przejść kabli.

Zabezpieczenia przejść instalacyjnych kabli wykonuje się w oparciu o:

https://www.alfa-system.info/wp-content/uploads/2014/05/szyna-kablowa.jpg

  • poduszki ogniochronne
  • bloczki ogniochronne
  • modułowe dławiki kablowe
  • zaprawy ogniochronne
  • pianki ogniochronne
  • skrzynki kablowe
  • płyty z wełny mineralnej.